ALPA

Alpa valgte Tingh som kommunikasjonsbyrå da selskapet ble stiftet i 2015. De jobber målrettet for å utvikle egne kostnadseffektive produkter, samt utføre service og modifikasjon av materialhåndteringsutstyr. Vi fikk i oppgave å utvikle navn, logo og kommunikasjonsstrategi, slik at selskapet kunne kommunisere effektivt i et utfordrende marked. Nøkkelordet for kommunikasjonen ble "Simplicity".

Med fallende oljepriser og et stadig tøffere krav til bransjens leverandører, var kostnadseffektivitet og forenkling av produktet viktige momenter. Derfor ble følgende budskap forankret internt og kommunisert eksternt:

"Constantly ask yourself, can this be simplified?"

 

ALPA_Misjon2-2.jpg

Andre tjenester utført for ALPA

Design

Logo, profilhåndbok og nettside for Alpa