Astero 

Astero AS ble stiftet i 1969 og har utviklet seg til å bli en moderne nytenkende bedrift som er i kontinuerlig endring for å tilpasse seg behovene i befolkningen og arbeidsmarkedet.
 

Gjennom en langsiktig strategisk prosess har vi definert ny kommunikasjonsstrategi for Astero. Selskapet skal fremstå som en nyskapende og fremtidsrettet bedrift som skaper nye muligheter for enkeltmennesker. Kommunikasjonen skal fremheve at Astero utvikler reelle arenaer som leverer markedsorienterte og konkurransedyktige produkter som skaper verdier for individ, samfunn og eiere. Det overordnede kommunikasjonsmålet er å kunne kommunisere Astero på en måte som skaper stolthet blant ansatte, engasjement hos arbeidssøkere og fremhever Asteros samfunnsnytte.

For å kunne fremheve Asteros kvaliteter, har vi valgt å vektlegge et overordnet budskap som best gjenspeiler de kommunikasjonsmålene Astero ønsker å oppnå; Vi skaper verdier - Gir nye muligheter.

Astero_Vi_skaper.jpg
 

Budskap tilpasset ulike målgrupper.

Vi-skaper.jpg
 

I det strategiske arbeidet ble det også lagt vekt på kundereisen, med enkel og tydelig kommunikasjon.

Astero_iPad_Pro_Smart_Keyboard.jpg
 

ANDRE TJENESTER UTFØRT FOR ASTERO

Foto & film

Kampanjefilm for Astero

Design

Design av profilmanual og nettside for Astero