Bratseth

Bratseth er et selskap som utfører tekniske installasjoner. I 2016 startet Bratseth arbeidet med å skifte ut ca 150.000 strømmålere i Nordmøre og Romsdal. Gjennom AMS-prosjektet er nærmere 70 medarbeidere og leverandører i sving på dette prosjektet som strekker seg over to år. 

 

Ditt prosjekt. Vårt ansvar.

Gjennom det strategiske arbeidet for Bratseth ble det utviklet en kommunikasjonsstrategi. Viktige elementer her er et overordnet budskap, samt budskap spisset mot ulike målgrupper. Basert på en grundig situasjonsanalyse og kartlegging av kompetanse landet vi på budskapet:

Ditt Prosjekt. Vårt Ansvar.

 

 

Budskap spisset mot ulike målgrupper: