tingh_istad kraft_header.jpg

Istad Kraft

En drivkraft for vår region. Utover å produsere og levere strøm bidrar også Istad Kraft betydelig til vårt lokalsamfunn.

Istad Kraft_BG copy.png
tingh_istadkraft_foraltviharfelles_9.jpg

For alt vi har felles

Vi fikk utfordringen med å utvikle et tydelig budskap, som skiller Istad Kraft fra konkurrentene. Gjennom det strategiske arbeidet ble det avdekket at bransjen generelt spiller veldig på pris og såkalte "lokketilbud" for å sikre seg nye kunder. Det som skiller Istad Kraft fra de fleste andre er at de gir tilbake til lokalsamfunnet gjennom aktiviteter og støtte til lag og foreninger. I tillegg viser undersøkelser at Istad Kraft også er konkurransedyktige på pris. Dette dannet utgangspunktet for kampanjen "For alt vi har felles". 

 
Skjermbilde 2019-06-07 kl. 13.11.54.png

Istad 100 år

I forbindelse med at Istad feirer 100 år produserte vi en jubileumsfilm for å markere dette.