Strategi

Bakgrunn - Bendik.jpg
 

Effektiv kommunikasjon krever god strategi. Vi avdekker dine behov og velger de riktige strategiske verktøyene for kreativ kommunikasjon. Samtidig sørger vi for intern forankring hos ansatte og spissing av budskap mot ulike målgrupper.

 
tingh_strategi_bakgrunn.png

Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi er en del av virksomhetens helhetlige, overordnede strategi. Kommunikasjonsmålene som blir utarbeidet skal bidra til å nå virksomhetens hovedmål.

I det strategiske arbeidet er det viktig med en god beskrivelse av dagens situasjon og hva som skal til for å oppnå den ønskede posisjonen i markedet. I denne prosessen avdekker vi eventuelle svakheter, hva som har forbedringspotensiale og hvilke hvilke grep som må gjøres for å kommunisere på en god og effektiv måte.

 
 

Konseptutvikling

Gode konsepter utvikles gjennom å forstå behovet og sette konkrete mål for hva som skal oppnås. Her definerer vi målgrupper og utvikler budskap som treffer i de riktige kanalene.

 
 

Google Ads

Vi tar i bruk annonseverktøyet til Google for å øke trafikken på våre kunders nettsider, og for å skape merkevarebevisthet rundt deres tjenester og produkter. Vi har sertifiserte ansatte som planlegger, utvikler og analyserer kampanjer både i søkenettverket og displaynettverket til Google. Kampanjene skreddersys etter kundens behov og budsjett og behov.

 
 

Innholdsmarkedsføring

Ingen kanaler er gode uten godt innhold. Vi utvikler strategier for hva virksomheten skal publisere på nettsider, sosiale medier og digitale plattformer. Reklame er noe mange opplever som forstyrrende. Derfor ønsker vi å produsere godt innhold som er relevant og verdifullt for målgruppen.

 
 

Rapporter og analyse

For å kvalitetssikre at kommunikasjonen treffer, er det avgjørende med gode analyseverktøy. Her kan vi avdekke om du faktisk når frem med budskapet ditt, hvor man treffer målgruppen best og hva som fungerer og ikke fungerer. Basert på dette utvikler vi rapporter som gjør virksomhetens kommunikasjon mer treffsikker.